Study of mänty, 2020

Study of mänty
Study of mänty
Study of mänty
Study of mänty
Study of mänty

Havuvaneri, akryylilasi, 2020